TEAMSCAN

4 dimensies

Deze vragenlijst brengt in kaart hoe effectief uw team functioneert en
waar u (als team) kunt verbeteren.

Bestaansrecht: Hiervoor zijn wij bij elkaar
geheel mee oneens mee oneens niet mee eens en niet mee oneens mee eens geheel mee eens
Onze teamdoelen hebben een duidelijke relatie met de doelen van de organisatie
Onze teamdoelen zijn helder beschreven
De teamleden committeren zich aan de teamdoelen
Wij weten welke resultaten wij als team moeten halen
De te behalen resultaten zijn concreet
De te behalen resultaten van het team zijn meetbaar
De te behalen resultaten van het team zijn planbaar
© 2024 Mensen in Bedrijf
Pagina 1 van 7