Ons aanbod   |   Wij zoeken een teamcoach

Teamcoaching

Je vergaderingen lopen niet, mensen gaan elkaar uit de weg, teamleden nemen te weinig initiatief, je komt samen niet tot de gewenste resultaten of er zit onrust in het team. Stuk voor stuk frustrerende problemen die jou en je team veel energie kosten.

De juiste interventie op het juiste moment

Teamcoaching draagt bij aan meer ruimte, plezier en resultaat in je team. Een teamcoach geeft jullie inzicht in de redenen waarom de samenwerking stroef verloopt. Hij of zij helpt je om de problemen in het team op een constructieve manier te bespreken en op te lossen.

Onze teamcoachingstrajecten bestaan uit korte en gerichte interventies. Geen eindeloze praatsessies, direct to the point. Onze teamcoachings starten daarom altijd met het uitzetten van onze online teamscan TeamQ.  Zo weet je direct hoe je teamleden de samenwerking op 14 belangrijke thema’s ervaren. Op basis van de uitkomsten bepalen we samen met jullie welke vervolgstap de meeste impact heeft. Met draagvlak en focus gaan we met het team aan de slag. Dit doen we op een manier die past bij de mensen en hun leerstijl.

Het effect van het traject brengen we in beeld met een TeamQ effectmeting. Zichtbaar wordt welke ontwikkeling het team heeft doorgemaakt en wat de volgende stap is. Doel is dat jullie deze stap zelf gaan zetten.

De teamcoaches van Mensen in Bedrijf zijn zeer ervaren procesbegeleiders met een scherp analytisch vermogen gecombineerd met een zeer veel kennis van dynamiek in teams. Ze zijn sensitief en ondersteunen op een prettige en goede manier het lastige gesprek dat soms gevoerd moet worden.

Roos LosManager HRM bij gemeente ’s-Hertogenbosch

De teamcoaches van Mensen in Bedrijf bewegen goed mee met het tempo en de behoefte van onze teams. Ze creëerden een prettige sfeer waarin iedereen zich op z’n gemak voelt en daarmee vrij kan zeggen wat gezegd moest worden. Ze hebben het vermogen om eigen kwetsbaarheid te laten zien waardoor wij die ook kunnen laten zien. Zij helpen ons steeds weer om onze samenwerking te versterken.

Rick van RosmalenManager bij COA

Trajectoverzicht

WAT DOEL
Voorgesprek teamleider Focus teamleider
TeamQ monitor Beleving teamleden
Focussessie Inzicht en samen focus bepalen
Interventie(s) Samen aan de slag
TeamQ effectmeting Resultaat en nieuwe focus
Evaluatiegesprek teamleider Afronden of doorpakken traject

samenwerken doe je